x x x x x
magyar boszorkányszövetség
 .: A Szövetségről :.   .: Hírek :.   .: Tárgyak :.   .: Kapcsolat :. 
Újságcikkek | Tudósítások | Profi Boszorkányok | BoszorkányBár | Történetek

 12. A matv sztori 2. rsz

 11. A matv sztori 1. rsz

 10. Oda-vissza, adok-kapok

 9. Egy komoly hivatalos panasz

 8. Egy komoly gy

 7. Palizsi prblkozs 2.

 6. Bolond de nem hlye
(Egy lett kvetse)

 5. Szerelmi ronts s kts

 4. Balsiker prblkozs

 3. Egy tnkre ment let

 2. Palizsi prblkozs

 1. A bolond ra

 

Cikkek

Egy komoly hivatalos panasz

Egy egzisztenciálisan komoly középkorú hölgy kereste fel panaszirodánkat. Röviden vázolta a problémáját és átadott két dokumentumot és kérte, ha tudunk, segítsünk... Ezt hozzuk nyilvánosságra.

Kétoldalas fénymásolat, kötött gyönygbetükkel írt beadvány, dátumot tartalmazó, beadványiktató ügyészségi bélyegzővel hitelesítve.

Tisztelt Ügyészség!

Az alábbi ügyben szeretnék panaszt tenni:

2006. szeptemberében férjemmel megromlott a házasságunk, 23 év után elváltunk.

Reménytelen, kilátástalan lelkiállapotba kerültem,s bár több mindennel próbálkoztam, nem sikerült a házasságunkat megmenteni.

Ekkor kerestem fel a több újságban is reklámozott, televíziós műsorokban is szereplő Gipsz Jakabot, / Bp.. XXV. Őszike u.15. Golyhó Stúdió, egy vonalas telefonszám és egy mobil telefonszám/ művész- vagy inkább mágusnéven Fapadost, 2005. október 12-én, hogy megkérdezzem tudna-e a házasságom helyreállításában segíteni. Meglehetősen borúlátó voltam, sőt biztos abban, hogy elutasít, de a legnagyobb meglepetésemre - miután a férjem fényképét megnézte és a kártyáit kirakosgatta, kijelentette-, hogy ez nem nehéz ügy meg tudja csinálni, amit kérek, mindössze hat hét kell hozzá, az ára 50.000,- ( ötvenezer forint). Mondanom se kell, hogy mekkora örömmel és reménnyel töltött el. Ezért ott az ügyletért 10.000,- forintot fizettem,  számlát nem kaptam, de ezt akkor fel sem fogtam. A következő alkalommal, két héttel később, egy összegben átadtam Fapadosnak még 50.000,- forintot, erről sem kaptam számlát sem elismervényt, csak bíztatást, hogy a férjem vissza fog jönni. Meghatározott időben különböző színű gyertyákat kellett égetnem otthon, s kb. 4-5 hetenként telefonon felhívni Őt, amikor is megkérdezte tőlem, hogy "na mi történt"? - én csak azt tudtam válaszolni, hogy semmi, mert ez volt az igazság, erre újabb 4-5 héten keresztű valamilyen más színű gyertyát kellett égetnem, s az eset ismétlődött.

Én türelmesen vártam kezdetben, bár az igért határidő már többszörösen letelt, de amiért 60 ezer forintot fizettem összesen, az az a férjem visszatérésére, az nem következett be.

2006 novemberében elveszítettem a türelmemet és felszólítottam szóban a Fapadost, hogy mivel a vállalását nem teljesítette, adja vissza a 60 ezer forintomat. Erre Ő azt válaszolta, hogy a pénzt vissza nem adja, ha én akarom, Ő folytatja  a tevékenységét, ha nem akkor viszont látásra.

Futván a pénzem után kínomban azt mondtam neki, hogy folytassa, bár akkor már biztosan tudtam, hogy becsapott.

2007. május 24-én felkerestem a Magyar Boszorkányszövetséget, ahol Zagány Tamerlán  úr fogadott, s neki elmondtam a Fapadossal kapcsolatos panaszomat. A Szövetség elismerte, hogy nagy valószínűséggel ki lehet jelenteni, hogy csalás áldozatává váltam, különös tekintettel, Fapados nem megfelelő szakmai tevékenységére. Pl.: 4-5 hetenkénti telefonon való kapcsolattartás, személyes találkozás hónapokon keresztül semmi.

A Boszorkányszövetségben kaptam azt a tanácsot, hogy Fapadossal fejezzem be ezt a lehetetlen ügyet és panaszommal forduljak Önökhöz.

Fapados eléggé elítélhető módon visszaélt rossz lelkiállapotommal, naiv reményt keltett bennem, s az általam kifizetett 60 ezer forintot simán zsebre tette.

Panaszom kivizsgálását előre is nagyon köszönöm.

Tisztelttel:
                Kelenhegyi Anita

 

VÁLASZ!

Budapesti XXV. és XXVI. kerületi Ügyészség
K. XXV.-XXVI. 3941/ 2007/ 14.

                                                        HATÁROZAT
                                              a feljelentés elutasításáról

 

A Btk. 318.§ (1) bekezdésbe ütköző és az (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő csalás vétsége gyanúja miatt tett feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdésnek a. / pontjában írt okból, a Be. 175.§ (1) bekezdése alapján

                                                      elutasítom

A határozat ellen a Be. 195.§ (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a Budapesti XXV. és XXVI. kerületi Ügyészséghez célszerű benyújtani. 

                                                      INDOKLÁS:

 

Kelenhegyi Anita 2007 szeptember 17. napján feljelentéssel élt Gipsz Jakabbal szemben, amelyben előadta, hogy 2005. október 15. napján azzal fordult a magát mágusként hirdető feljelentetthez, hogy segítsen házassága helyreállításában, azzal, hogy férje visszaköltözzön hozzá. A feljelentett elvállalta a segítségnyújtást, és ötvenezer forintot kért a segítségért. A feljelentő nyomban átadott tízezer forintot, majd két héttel később további ötvenezer forintot fizetet Gipsz Jakab részére. A mágus utasításait követte a feljelentő, azonban a általa várt eredmény nem következett be. 2006 novemberében Kelenhegyi Anita ismét személyesen kereste fel a feljelentettet, és visszakérte a kifizetett 60,000 forintot azon az alapon, hogy a mágus nem teljesítette vállalását, hiszen házasságát nem állította helyre. A feljelentett megtagadta a pénz visszaszolgáltatását, de felajánlotta, hogy továbbra is folytatja tevékenységét, amibe a feljelentő beleegyezett. A feljelentő a Magyar Boszorkányszövetségtől kapott tanács hatására feljelentéssel élt Gipsz Jakabbal szemben.

A feljelentés adatai alapján a Btk. 318.§ (1) bekezdésbe ütköző és az (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő csalás vétsége gyanúja állapítható meg.

Csalást az követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz.

A feljelentés adataiból megállapítható, hogy a feljelentő  azzal a kéréssel fordult Gipsz Jakabhoz, hogy nyújtson segítséget házassága helyreállításához. Arra utaló adat nincs, hogy a feljelentett garantálta volna a házasság helyreállítását.

Köztudomású tény, hogy a házasság, - a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény szerinti - a házasélet folytatására irányuló közös szándékon alapul. Ennek megfelelően a házasság felbontásának is házassági kérelem, akaratnyilatkozat az alapja a házasélet helyrehozhatatlan megromlása esetén. A feljelentő a volt házastársa akaratát kívánta befolyásolni a mágus segítségével, így akarta korábbi házaséletét helyreállítani. A feljelentett nem vállalta és nem is vállalhatta, hogy tevékenysége eredményeként a kívánt eredmény biztosan bekövetkezik, ugyanígy alappal a feljelentő sem számíthatott ilyen jellegű, más szándékának természetfeletti módon való megváltoztatását jelentő tevékenység biztos eredményére. Ennek megfelelően a feljelentett tévedésbe  ejtő magatartást nem tanúsított, és törvényi tényállásban megkívánt jogtalan haszonszerzési célzat nem állapítható meg terhére.

Fentiekre figyelemmel kétséget kizáróan megállapítható, hogy a feljelentett cselekménye nem felel meg a csalás törvényi tényállásának, az nem tényállásszerű, azért - mivel a cselekmény nem bűncselekmény - a feljelentés  elutasításáról határoztam.

A feljelentő esetleges vagyoni jogi igényének érvényesítése a polgári perrendtartás  szabályai szerint, polgári bíróság előtt lehetséges.

 

Budapest. 2007. év szeptember hó 22.

 

                                                                         dr.. Bobolysza Tódor
                                                                 Kerületi vezető-helyettes ügyészSzövetség |  Hírek |  Szolgáltatások |  Tárgyak |  Boszorkányellátó |  Kapcsolat